Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP - z dniem 13 01 2011r. wprowadza do użytku MIL AIP.