Pan Marek Fiedler z Muzeum Arkadego Fidlera prosi o pomoc w tej sprawie.
Budowa Hurricane'a - Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera