Zespół Lotniczy VII zmiany PKW Afganistan został wydzielony z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Przedłużenie funkcjonowania PKW Afganistan oraz zwiększenie jego liczebności spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na transport powietrzny zarówno z Polski do Afganistanu, jak i na samym terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Dowództwa Operacyjnego, dążącego do poprawy zaopatrywania PKW, szczególnie w zakresie transportu na teatrze działań, Siły Powietrzne wydzieliły samolot transportowy typu C-295M wraz z niezbędnym personelem przebywający na stałe (w okresie wskazanym w Postanowieniu Prezydenta RP) na terenie Afganistanu. Równolegle Siły Powietrzne zapewnią funkcjonowanie „mostu powietrznego” pomiędzy krajem a teatrem działań na dotychczasowych zasadach.

Zadania ZL obejmują m.in.: transport ogólny w ramach ISAF, desantowanie personelu ISAF oraz ewakuację medyczną – MEDEVAC.

Dyslokacja samolotu bezpośrednio na teatrze pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie transportu powietrznego zarówno w zakresie komunikacji z krajem, jak również pozwoli na pozyskanie dodatkowych możliwości transportowych ze strony sojuszników (partnerów) uczestniczących w operacji ISAF.

Rotacja samolotu i personelu Sił Powietrznych będzie realizowana i będzie skoordynowana z przelotami w ramach „mostu powietrznego”.


Si