20 marca w zakładach Hellenic Aerospace Industry (HAI) w Tanagra przedstawiciele US Air Force (USAF) odebrali pierwszy samolot F-16C zmodernizowany dla USAF in Europe w greckich zakładach w ramach programu Common Configuration Implementation Program (CCIP) / Falcon Structural Augmentation Roadmap (Falcon STAR).
F-16C Block 52 z 20 FW w Shaw jako pierwsze zostały poddane modernizacji CCIP w 2002 / Zdjęcie: USAF

Do 2013 HAI ma zmodernizować łącznie 94 samoloty F-16CG/DG Block 40/42 na mocy kontraktu udzielonego przez US Defence Contract Management Agency w kwietniu 2007. Oferta HAI została wybrana spośród kilku europejskich

W ciągu 6 miesięcy od podpisania kontraktu HAI zgłosił – zgodnie z wymaganiami zamawiającego – pełną gotowość do podjęcia prac. W tym czasie przygotowano infrastrukturę modernizacyjną, wprowadzono nowe maszyny i opanowano nowe procesy technologiczne oraz przeszkolono personel.

W pracach brali udział specjaliści z System Program Office w Hill AFB (Utah), gdzie ulokowane są także zakłady Ogden ALC, oryginalnie odpowiedzialne od 2000 za implementację CCIP/Falcon STAR.

Lockheed Martin Aeronautics Company sfinansowała budowę nowego zakładu suchego usuwania powłok lakierniczych (Dry Stripping pozwala na precyzyjne usuwanie ze struktur powłok lakierniczych bez naruszania innych powłok ochronnych naniesionych w procesie produkcyjnym i bez ingerencji w strukturę pokrycia), uruchomionego w ramach HAI w styczniu 2008 Zakład ten będzie wykorzystany także do realizacji innych kontraktów HAI.

Pierwszy z 650 F-16 planowanych do modernizacji w ramach programu CCIP dostarczono w styczniu 2002 (początkowo były to samoloty Block 52). W lutym 2003 modernizacji poddano pierwsze europejskie F-16CJ/DJ Block 50 z 52 FW w Spangdahlem. W czerwcu 2007 Lockheed Martin podawał, iż modernizacji poddanych było 136 z 397 F-16C/D Block 40/42 USAF. W tym samym czasie zmodernizowane były wszystkie 254 samoloty Block 52.

W tym kontekście trudno oczekiwać, aby ziściły się marzenia o ulokowaniu w WZL-2 w Bydgoszczy istotnego ośrodka serwisowego dla polskich F-16. Nie ta skala programu i zbyt wielkie nakłady w stosunku do tych, które trzeba ponosić w Grecji czy w Turcji, w zakładach od dawna zaangażowanych w program F-16. Skoro kwestia Centrum w Bydgoszczy nie została (podobnie jak i inne pożądane programy offsetowe) postawiona na ostrzu noża w okresie negocjowania wymagań offsetowych dla projektu F-16 w Polsce, trudno się dziwić, iż nie jest ona priorytetowo traktowana przez Lockheed Martina. Jednakże w ciągu miesiąca sfinalizowane ma być negocjowanie projektu offsetowego związanego z nieodpłatnym przekazaniem do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy technologii i know-how dla długoterminowego planowania w celu przygotowania realizacji obsług i usług naprawczych polskich samolotów F-16C/D. Teoretycznie obsługi Jastrzębi w Bydgoszczy mogłyby zacząć się w 2010-2011.
http://www.altair.h2.pl/start-988