Ascent, joint-venture amerykańskiego Lockheed Martina i brytyjskiej VT Group, podpisał z resortem obrony wstępny kontrakt dotyczący szkolenia lotników wojskowych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Hawki 128 posłużą już od 2009 do szkolenia pilotów pod kierownictwem Ascenta. W odróżnieniu od klasycznej Prywatnej Inicjatywy Finansowej, zastosowany model Partnerstwa Publicznio-Prywatnego, zakłada o wiele większą rolę resortu obrony. Głównym powodem jest fakt, że samoloty i śmigłowce szkolne nadal należeć będą do wojska / Zdjęcie: BAE Systems

5-letni kontrakt o wartości 635 mln GBP (1,25 mld USD), zakłada że Ascent rozpocznie prace przygotowawcze przed przejęciem całego szkolenia w ramach United Kingdom Military Flying Training System (UKMFTS) oraz zainicjuje – od 2009 – szkolenie zaawansowane pilotów samolotów wielozadaniowych, na należących do RAF Hawkach 128. W tym celu joint-venture Lockheed Martina i VT Group wybuduje w bazie w Valley nowe hangary, dostarczy również część urządzeń treningowych.

Jednocześnie, w ciągu okresu obowiązywania umowy, Ascent będzie współpracował z resortem obrony, w celu określenia zasad szkolenia nawigatorów, techników pokładowych i operatorów uzbrojenia, elementarnego i wstępnego szkolenia lotniczego, szkolenia pilotów śmigłowców, wreszcie pilotów samolotów transportowych i patrolowych. Będzie także szkolił instruktorów.

Wdrażanie etapów szkolenia ma odbywać się stopniowo, na mocy kolejnych umów. Ich łączna wartość, w ciągu 25 lat, może osiągnąć 12 mld USD.

UKMFTS zakłada, że docelowo Ascent będzie odpowiadał za szkolenie pilotów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W ramach PPP przedsiębiorstwo będzie przyjmowało zakwalifikowanych przez wojsko kandydatów na lotników, a później oddawało gotowy produkt, w postaci wyszkolonych pilotów, gotowych do rozpoczęcia służby w jednostkach liniowych (a konkretnie – do rozpoczęcia szkolenia na samolotach bojowych). Jednocześnie, Ascent będzie odpowiadał za finansowanie inwestycji, głównie przez komercyjne kredyty bankowe. Resort obrony zapłacił wyłącznie za dostarczoną usługę.
http://www.altair.com.pl/start-1295