Za stroną Skrzydła:

Celem konkursu jest opracowanie i wykreowanie oznaki rozpoznawczej (logo), która zostanie wykorzystana do identyfikacji Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, w szczególności poprzez jej umieszczanie na umundurowaniu żołnierzy, drukach służbowych, plakatach i innych materiałach promocyjnych wydawanych przez Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Internecie i innych mediach. Do udziału w szczególności zapraszamy studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, artystów i projektantów grafików.


Termin zgłaszania prac konkursowych: 30.06.2011r. do godz. 15:00

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15.07.2011 r. do godz. 15: 00 - na naszej stronie internetowej poprzez podanie imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu oraz uczestników konkursu, którym przyznano wyróżnienia.

Wszelkie szczegóły oraz rodzaj przewidywanej nagrody zawiera regulamin