W Krzesianch rusza 31. Baza Lotnictwa Taktycznego.


Od 01 kwietnia bieżącego roku zmienia się struktura i nazwa Bazy Lotniczej
w Krzesinach. Od tego dnia będzie to już 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, która wchłonie dwie do tej pory podległe pod Dowódcę 2 BLT - 3 i 6 eskadrę lotnictwa taktycznego. Nowy program pilotażowy dotyczący zmiany struktury objął na razie tylko bazę w Krzesinach
i jeżeli się sprawdzi zostanie wprowadzony także do innych baz lotniczych Polsce.
Do zmiany przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy i dla nas najważniejsze jest to że braliśmy czynny udział w pracach nad tworzeniem tego programu. Jako użytkownicy nowoczesnego samolotu wielozadaniowego F-16 byliśmy praktycznie przygotowani do rozmów na temat nowych struktur a teraz do wprowadzenia zmian. Nowa struktura ma lepiej zorganizować szkolenia na samolocie F-16.
Nadal wszyscy będą prowadzić działalność służbową na swoich stanowiskach a dowódca
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Rościsław STEPANIUK będzie już w całości odpowiedzialny za realizowane zadania przez cały personel lotniczy jak również
i techniczny. Do tej pory dowódca bazy nie był odpowiedzialny za wykonanie przez funkcjonujące w Krzesinach dwie eskadry nalotu mimo że, na ich korzyść realizował wszystkie prace związane z przygotowaniem sprzętu i środków do latania.
Eskadry, które będą od tej chwili integralną częścią Bazy Lotnictwa Taktycznego, nie będą już eskadrami w dotychczasowym kształcie, tylko pododdziałami w tzw. grupie działań lotniczych.
Od dłuższego czasu funkcjonujemy wspólnie więc nie wprowadzi to żadnego zamieszania ani zgrzytu. Nadal funkcjonować będą dotychczasowe profile eskadr. 3 elt to nadal eskadra szkoląca pilotów i 6 elt to eskadra uderzeniowe. Oczywiście należy po 01 kwietni już zapomnieć o nazewnictwie eskadr czyli o 3 i 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, będą to kolejne pododdziały 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.
Pozostałe zmiany mają jedynie polepszyć funkcjonowanie całej bazy w związku
z powyższym przeanalizowano dokładnie obowiązki każdej z sekcji czy służby
i wprowadzono nowe ich podziały likwidując pewne stanowiska przekazując ich obowiązki na korzyść innych osób funkcyjnych.