1. Numer seryjny:
PZL I-22 Iryda, 1ANP01-01

2. Numery taktyczne:
01

3. Data produkcji:

4. Data dostawy:


5. Użytkownicy i okres użytkowania:
WSK PZL Mielec

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Egzemplarz nielotny

9. Uwagi:
Pierwszy prototyp do badań statycznych.
Zezłomowany