1. Numer seryjny:
C-295M, 104

2. Numery taktyczne:
026

3. Data produkcji:
Brak danych

4. Data dostawy:
02.11.2013

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
00.00.0000 r. - 00.00.0000 r., 8.BLTr (13.el)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
Brak danych