1. Numer seryjny:
MiG-21R, 94R011705

2. Numery taktyczne:
1705

3. Data produkcji:
Brak danych

4. Data dostawy:
05.07.1969 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
05.07.1969 r. - 29.12.1982 r., JW 1295 (21 plrtia)
29.12.1982 r. - 01.01.1983 r., JW 1031 (32 plrtia)
01.01.1983 r. - 15.09.1995 r., JW 1031 (32 plrt)
15.09.1995 r. - 30.11.1997 r., WZL-3

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
W dniu 30 listopada 1997 r. przekazany do AMW.