1. Numer seryjny:
MiG-23MF, 0390224105

2. Numery taktyczne:
105

3. Data produkcji:
00.08.1982 r.

4. Data dostawy:
28.08.1982 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
24.09.1982 r. - 14.01.1986 r., JW 2848 (28 plm OPK)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
13.11.1985 r., ppor. pil. inż. Zbigniew Krupa

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
Zniszczony w katastrofie w m. Koczała. Skasowany 14 stycznia 1986 r. protokołem kasacyjnym 1/86.