1. Numer seryjny:
Su-7BKŁ, 7910

2. Numery taktyczne:
910

3. Data produkcji:
00.08.1971 r.

4. Data dostawy:
11.04.1972 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
11.04.1972 r. - 00.00.1972 r., JW 3117 (3 plm-b)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
21/26(?).06.1972 r., por. Albinat Tomaszewski

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
Utracony w wyniku przeciągnięcia. Pilot zginął.