1. Numer seryjny:
An-26, 1308

2. Numery taktyczne:
1308

3. Data produkcji:
Brak danych

4. Data dostawy:
13.09.1972 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
13.09.1972 r. - 00.10.1991 r., JW Brak danych (13 plt)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
Sprzedany na Ukrainę. Środki uzyskane ze sprzedaży wykorzystane do pokrycia kosztów remontów pozostałych samolotów tego typu.