Przemalowali go w ruskie kolory i znajduje sie w muzeum w Sinsheim.