1. Numer seryjny:
An-2, 1G10860

2. Numery taktyczne:
0860

3. Data produkcji:
Brak danych

4. Data dostawy:
Brak danych

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
00.00.0000 r. - 00.00.0000 r., JW Brak danych (Brak danych)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi: