1. Numer seryjny:
An-2P, 1G15945

2. Numery taktyczne:
5945

3. Data produkcji:
04.01.1975 r.

4. Data dostawy:
Brak danych

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
00.00.0000 r. - 00.02.1994 r., JW 5576 (7 pls MW)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
W rejestrze cywilnym jako SP-FIT.