1. Numer seryjny:
An-2, 16311

2. Numery taktyczne:
???

3. Data produkcji:
Brak danych

4. Data dostawy:
12.06.1956 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
12.06.1956 r. - 00.00.0000 r., JW 2139 (36 spl)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi:
Sprowadzony z ZSRR w celu zabezpieczenia zadań fotogrametrycznych.