1. Numer seryjny:
Jak-11, 65209

2. Numery taktyczne:
???

3. Data produkcji:
00.00.0000 r.

4. Data dostawy:
00.09/10.1954 r.

5. Użytkownicy i okres użytkowania:
00.09/10.1954 r. - 00.00.0000 r., JW Brak danych (OSL-5)
00.00.0000 r. - 00.00.0000 r., JW Brak danych (20 elr)

6. Prace na samolocie wykonane poza jednostką macierzystą:
Brak danych

7. Ostatni lot (data, stopnie, imiona i nazwiska załogi):
Brak danych

8. Ilość lądowań i nalot:
Brak danych

9. Uwagi: