Czy ktoś wie z jakiego powodu maszyna została "przechrzczona" z Juliusza Słowackiego na Janusza Kusocińskiego?