Hotel Marriott w Warszawie to tez Jego pomysł o czym mało kto pamieta. Chciał aby w części lotowskiej były check-in i pasażerowie sie tam odprawiali i byli autobusami przewożeni na lotnisko juz do strefy tranzytowej. Był wielkim wizjonerem