Pracujemy nad kolejnym numerem biuletynu, który będzie poświęcony szkoleniom symulatorowym załóg kokpitowych, które zostało przygotowane wspólnie z pilotami PLL LOT na przykładzie Embraera 170. I oprócz materiałów związanych ze szkoleniem chciałbym również zawrzeć krótką monografię tego samolotu:

- krótką historię modelu,
- historię w PLL LOT,
- bieżący ilostan, oraz historia zamówień
- ciekawostki (np. jakimi trasami odbywają się rejsy ferry, etc.)

Jeśli jest ktoś, kto chciałby się swoim artykułem przyczynić do uatrakcyjnienia tego biuletynu - proszę o kontakt na PW.