W skrocie, Za Le Figaro:

W roku finansowym 2008/2009 AF-KLM stracilo 814 mln euro. Dla porownania, poprzednie lata to: +748, +891, +913, +1,704. (sa to kominowane wyniki AF i KLM). O ile przewozy pasazerskie spadly o ok. 3 procent w porownaniu z rokiem poprzednim, to cargo polecialo w dol o ok. 20 procent.

A z innej beczki, XL Airways otwiera polacwenia CDG - JFK, dwa razy w tygodniu.