Lata 2004-2007. Szczególnie dotyczy to sytuacji lotnisk krajowych. Coż 2 letnie opóżnienie.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/90693.html