IATA podniosła przewidywaną wielkość strat branży lotniczej w 2010 roku - mają one wynieść 5,6 mld USD (wobec 3,8 mld USD wg poprzednich szacunków). Największy udział w tym wyniku będą mieli przewoźnicy europejscy, którzy łącznie stracą 2,5 mld USD.
Prognoza straty branży w roku 2009 pozostała bez zmian (11,0 mld USD).

Przewidywany jest wzrost popytu na rynku, przewoźnicy zmniejszą też koszty niezwiązane z paliwem. Jednak koszty zakupu paliwa będą rosły.

Niektóre parametry (2010/2009):
- przychody: +4,9%
- przewozy pasażerskie: +4,5%
- przewozy cargo: +7,0%
- zyski na cargo: +0,9%

Nie przewiduje się wzrostu zyskowności przewozów pasażerskich z powodu znacznego nadoferowania oraz wciąż niskich budżetów na podróże klientów biznesowych.
A niezłe wrażenie, które robią prognozowane wzrosty, też jest złudne - poziomem odniesienia jest fatalny dla branży rok 2009. IATA określa rok 2010 jako odbicie od dna.

Więcej szczegółów: US$5.6 Billion Loss in 2010 - Low Yields and Rising Costs Keep Industry in the Red-