Na stronie internetowej Komisji Europejskiej EUROPA ? The official website of the European Union zostały rozpisane konsultacje społeczne w sprawie ewentualnej zmiany europejskiego prawodawstwa dotyczącego praw pasażerów. Jest to wynikiem przeglądu raportów panstw członkowskich dotyczących nieprawidłowości w przewozie bagażu w poszczególnych państwach, a także szeregu niekorzystnych dla przewoźników wyroków ETS w sprawie praw pasażerów.
Planowana jest prawdopodobnie zmiana regulacji prawnych wprowadzonych tzw dyrektywą handlingową, Do dyrektywy prawdopodobnie zostaną wpisane zapisy, które będą miały doprowadzić do zmniejszenia nieprawidłowości w przewozie bagażu. Być może ulegną chyleniu inne regulacje w tym rozporządzenie wprowadzające Konwencję Montrealską oraz rozporządzenie 261 z 2004r.