Boeing stara się o patent na proste i tanie ustrojstwo, które być może będzie pomocne w wykrywaniu turbulencji w czystym powietrzu. Składa się z kamery omiatającej przestrzeń przed samolotem i porównującej klatka po klatce, czy na horyzoncie nie pojawiła się aby zwiastująca CAT refrakcja w wyniku zmian temperatury i gęstości powietrza.
Więcej na One Per Cent: Boeing invention lets planes spot dangerous turbulence