Z powodu wzrostu cen paliw oraz słabnącej wartości tureckiej waluty Turkish notuje za I poł. 2011 roku 248 mln euro straty, 135 mln straty na działalności operacyjnej, EBIDT margin -6,1% w porównaniu z 7,3% EBIDT margin w latach 2005-2010 i 60 mln zysku na działalności operacyjnej w I poł. 2010.

Turkish Airlines deeply in the red in the first half on exchange rate losses and fuel costs | CAPA