Np w A319/320.
Czy jest to unormowane przepisami, czy linie sobie ustalaja w/g swoich przepisow.