Czy możliwy jest lot samolotu z prędkością minimalną (np.300 km/h) na wysokim pułaie rzędu 10 000 m ?