Czy moglibyście poratować danymi technicznymi samolotu JAK-40? Głównie chodzi o cięciwy skrzydła, rozmieszczenie paliwa w skrzydłach i masę płata nośnego.