Cześć,

Czytam sobie dokument "Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań(AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part -MED1)" (http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_U...Zalacznik2.pdf)

W każdym miejscu, gdzie mowa o wadze widnieje jedynie - jak dla mnie - dość ogólna formułka. Mianowicie:

Wnioskodawcy z Indeksem Masy Ciała (BMI) >35 mogą zostać uznani za zdolnych dopracy tylko wtedy, jeśli przekroczenie wagi nie spowoduje zakłócenia w bezpiecznymwykonywaniu czynności lotniczych wynikających z posiadanych licencji i zostaniewydana pozytywna opinia lekarska dotycząca stanu przedmiotowego układusercowo-naczyniowego.
Oczywiście końcówka zrozumiała, ale co oznacza "brak zakłócenia w bezpiecznym wykonywaniu czynności lotniczych"?
Kryje się za tym coś konkretnego, czy po prostu lekarz musi ocenić czy osoba będzie w stanie np. dosięgnąć do wolantu, czy może brzusio mu zasłoni ekrany?


No i nie ma ani słowa o osobach z niedowagą. Rozumiem, że u takich osób, o ile niedowaga nie wiąże się z innymi chorobami, nie ma przeciwwskazań?


PS. Ten dokument wciąż obowiązuje, prawda?