Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zorganizował konferencję poświęconą prawidłowemu wdrożeniu przepisów rozporządzenia nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie osób niepełnosprawnych, a także osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które podróżują drogą lotniczą.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządzających portami lotniczymi, przewoźników, a także Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreślali, że tylko szeroka i otwarta współpraca pomiędzy zarządzającymi portami lotniczymi, przewoźnikami i organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, może zagwarantować prawidłowe wdrożenie unijnego rozporządzenia. Jednocześnie podkreślono, że termin pełnego wejścia w życie rozporządzenia, czyli 26 lipca wymaga od zarządzających portami i przewoźników podjęcia pilnych działań przygotowawczych już teraz.

Rozporządzenie 1107/2006 ustanawia zasady ochrony oraz udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, a także osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, które podróżują drogą lotniczą. W tym celu nakłada określone obowiązki na zarządzających portami lotniczymi i przewoźników.

Od 26 lipca bieżącego roku, zarządzający portami lotniczymi zobowiązani będą do wyznaczenia punktów przylotu oraz wylotu w granicach portu lotniczego lub w punkcie, który znajduje się pod bezpośrednią kontrolą organu zarządzającego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków terminalu, gdzie osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogły bez problemu powiadomić o swoim przybyciu do portu lotniczego oraz zwrócić się o pomoc.

Z wyjątkiem portów lotniczych, gdzie roczna wielkość ruchu handlowego wynosi mniej niż 150 tys. pasażerów, organ zarządzający będzie musiał również ustalić normy jakości w zakresie pomocy określonej w załączniku I do rozporządzenia, a także określić wymagania w zakresie środków dla ich spełnienia.

Zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia, przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczki nie mogą ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową pasażera odmówić: - przyjęcia rezerwacji na lot, który rozpoczyna się lub kończy w porcie lotniczym położonym na terytorium Unii Europejskiej, - zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej w takim porcie lotniczym, jeżeli osoba posiada ważny bilet i rezerwację.

Przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel zobowiązani są także do publicznego udostępnienia zasad bezpieczeństwa, które stosuje do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także wszelkich ograniczeń dotyczących ich przewozu i przewozu sprzętu do poruszania się, ze względu na rozmiary samolotu. Dodatkowo organizator wycieczek powinien udostępnić stosowane przez siebie zasady bezpieczeństwa oraz ograniczenia dotyczące lotów, które objęte są zorganizowanymi podróżami, wakacjami i wycieczkami, które organizuje, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży.

Art. 3 i 4 rozporządzenia 1107/2006 obowiązują już od 26 lipca 2007 roku, natomiast pozostałe artykuły wejdą w życie 26 lipca bieżącego roku.


źródło - TUR-INFO.PL