Ogłoszony w styczniu przetarg na trzy lekkie wielozadaniowe śmigłowce dla Policji został unieważniony z powodu niespełnienia przez oferentów (firmy Agusta i Eurocopter) szczegółowych wymagań.
Lotnictwo.net