...od kwietnia.
Rekrutacja personelu pokładowego już w toku.