Rozszczelnienie kabiny CSA do Pragi. Bez strat.
"Pasażerowie słyszeli przeraźliwy świst". Rozszczelnienie w kabinie samolotu