Pomyłkowe ladowanie bez podwozia na lotnisku Stella Maris, Long Island, Bahama.
Lotnisko bardzo odległe od jakiegokolwiek zaplecza technicznego.