Szanowne Koleżanki i Koledzy,

oprócz wiedzy i umiejętności, istotnym elementem w procesie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie jest zapoznawanie się, analiza i wyciąganie wniosków dla siebie i swojego najbliższego otoczenia z opisanych zdarzeń lotniczych. Zachęcam do stałego zaglądania tutaj oraz inne miejsca traktujące o bezpieczeństwie oraz badaniu zdarzeń lotniczych. Polecam stronę PKBWL, zakładkę dlapilota.pl oraz mój blog.

kontrola ruchu lotniczego: Najnowsze raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. I Posiedzenie Komisji, wrzesień 2017