MISTRZOSTWA POLSKI W LATANIU NA MIKROLOTACH
5-10.06.2007 NOWY TRZEBICZ

W PROGRAMIE M.IN.
zawody mistrzowskie o puchar wielkopolski
trening grupy żelazny
pokazy akrobacji samolotowej

GOSPODARZE:AGROTURLOT
ORGANIZATORZY: AEROKLUB GORZOWSKI I AGROTURLOT
WSPóŁORGANIZATORZY: AEROKLUB POZNAŃSKI

ZAPRASZAMY

SZCZEGóŁOWE INFORMACJE I ZGłOSZENIA:
agroturlot@agroturlot.pl
agroturlot@wp.pl
telefon: 698677037