Wpis w trybie "za pięć dwunasta", ale... na stronce www.festiwalnauki.edu.pl w PDF-ie "program główny", około pozycyj 394 i 408 (strony 48 i 50) są rzeczy chyba dla nas interesujące.