Wprawdzie to nie ,,pokazy lotnicze" ale może ktoś będzie zainteresowany zwiedzaniem zakładu.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi zapraszają fanów lotnictwa na Dzień Otwarty, który odbedzie się 28 lipca 2018 r., w godzinach 9:00–15:00. Miejscem zbiórki jest brama główna Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., przy ul. Dubois 119 w Łodzi.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć śmigłowce latające w Siłach Zbrojnych RP, a także dowiedzieć się wiele o historii WZL-1 S.A. oraz o związanych z nią najciekawszych wydarzeniach.
Zwiedzanie odbywać się będzie w formie wycieczek grupowych z przewodnikiem. Każda wycieczka trwa około 45 minut. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału w zwiedzaniu WZL Nr 1 podzcas Dnia Otwartego należy dokonać do 25 lipca 2018 r. pod adresem pod adresem: zwiedzanie@wzl1.mil.pl (w wiadomości należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz nr dowodu osobistego każdego zainteresowanego uczestnika – a w przypadku dziecka – nr PESEL). Posiadanie dowodu osobistego podczas zwiedzania jest warunkiem koniecznym.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.