LOTNICZE POROZUMIENIE ZAWODOWE
To inicjatywa zmierzająca do zdobywania kwalifikacji zawodowych w lotnictwie
Nie ma znaczenia, jakie masz uprawnienia lotnicze, lub na jakim jesteś etapie szkolenia, starasz się o licencję, uprawnienie czy świadectwo kwalifikacji, ważne że chcesz bezpiecznie wykonywać swój zawód, swoje hobby, swoją pasję, możesz poprzez czynny udział w zajęciach praktycznych i konsultacjach podwyższać swoje kwalifikacje i zdobywać uprawnienia w specjalnościach: Pilot statku powietrznego Mechanik lotniczy Technik obsługi portów i terminali Operator radiostacji Informator lotniskowej służby informacji powietrznej AFIS Dyspozytor lotniczy Nadzór nad ciągłą zdatnością do lotu Call center Obsługi prawnej podmiotu lotniczego
Twoja kariera zawodowa w lotnictwie zależy od Ciebie
Kontakt: e-mail: htpl@interia.eu