Rozwój lotniczego ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej coraz chętniej sięgającej po ten środek transportu powodują, że obszar organizacji ruchu powietrznego staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla młodych i ambitnych osób. Przewiduje się, że do 2035 roku ruch lotniczy na Polskich lotniskach zwiększy się czterokrotnie! To oznacza, że na naszym rynku pracy wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów związanych z obsługą ruchu lotniczego.
Wychodząc naprzeciw tym prognozom Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku otwiera nową specjalność: Turystyka lotnicza na kierunku Turystyka i rekreacja.
Studia na specjalności Turystyka lotnicza w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania portem lotniczym, obsługi naziemnej ruchu pasażerskiego, przepływu bagażu, infrastruktury transportu lotniczego, marketingu usług lotniczych oraz spedycji lotniczej czy dystrybucji imprez związanych z transportem lotniczym. To oznacza, że mamy szansę przygotować się profesjonalnie do zbliżającego się rozkwitu tej branży. Pytanie tylko, czy z tej szansy skorzystamy?

Więcej informacji na stronie: Oferta Edukacyjna - Studia I Stopnia - Kierunek Turystyka i Rekreacja | wstih.pl