Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu utworzyła w tym roku nową specjalizację - Zarządzanie portem lotniczym - dla studentów 2go stopnia na kierunku zarządzanie. Więcej info tutaj:
zarzadzanie portem lotniczym

W przyszłym roku mają też być dostępne studia podyplomowe o takiej samej tematyce.