Przejazdem, trafiłem Embraery podchodzące jeden za drugim .
.