Kolejny "staruszek" w barwach Corendona. Do pierwszego właściciela został dostarczony 01.09.1989