bardzo ładny mdek trafiony zupełnie przypadkiem:

http://airnews.pl/view/show/3413
http://airnews.pl/view/show/3414