Jak to ze szczęściem bywa, idealnie na lądowanie Słońce zakryły chmury...