Mi-8 Techmontu wynajęty do montażu klimatyzatorów na dachu Novotelu.