250ty airbus we flocie easyJet
Eye of Baki: 15.05.2016 easyJet's 250th airbus (G-EZOL)