Tytulowy easyJet neo A321 - pierwsza wizyta na EPKK:
https://eyeofbaki.blogspot.com/2018/...eo-g-uzmb.html